image1 image2 image3

Почетна

Оснивачка Скупштина КЗК

Оснивачка Скупштина ,,Културне заједнице Крајине“, одржана је 12.октобра 2011.године у Свечаној сали, Градске општине, Нови Београдса почетком у 18.00 часова. Скупштини Је присуствовало 185. Особа не рачунајући извођаче, око 210  особа. Иницијативни одбор, КЗК је предложио Радно Председништво у саставу: Жељко Кукић — председавајући, и чланове: др. Владо Батножић, Милорад Поповић, Петар Шаула и Милан Пађен, за записничара Тању Маринковић, овериваче записника, Виду Зец и Душанку Маринковић. Скупштина је једногласно изгласала предложене.

Скупштина је изгласала Радно Председништво  са председавајућим Жељком Кукићем. Одлуком Скупштине ,донесен је Оснивачки акт, после читања  Статут КЗК, Изабрано је 25 чланова Управног одбора, који су ту одмах за председника изабрали Жељка Кукића, затим пет чланова Надзорног одбора.Председавајући  Скупштине Жељко Кукић је на предлог Иницијативног одбора предложио за Председника  Скупштине КЗК односно Председника КЗК, прим. др. Владу Батножића. Пошто није било других предлога Скупштина је једногласно изабрака др. Батножића за Председника КЗК. Скупштинља је једногласно донела одлуку да заступници КЗК буду,др. Владо Батножић и Жељко Кукић. Управни одбор КЗК је на својој другој седници донео одлуку да послове секретара КЗК, обавља Жељко Кукић, до даљњег.

Ванредна Скупштина КЗК одржана је 27.06.2014. у Београду. Донете су одлуке о измени Статута, и то члана 5.став1, седуште КЗК је у Београду, затим члана 20.став3, да Управни одбор КЗК броји петнаест чланова, затим нови члан 44.став 1 да  чланови КЗК могу бити и физичка и правна лица која прихватају Статут КЗК. Скупштина је под тачком 5. Изгласала и 15.(петнаест) чланова Управног одбора и то:

ЖЕЉКО КУКИЋ, ЗДРАВКО ВРЗИЋ, МИЛОШ КРЊЕТА, НИКОЛА ЂАПИЋ, НИКОЛА ПОПОВИЋ, НИКОЛА РАДЕКА,МАРИЈАНА БОРКОВИЋ, БРАНКО БУРСАЋ, ВЕСНА РИВАС, ПЕТАР ДЕВЕТАК, МИЛАН ЖУНИЋ, СЛОБОДАН ЂУРОВИЋ, ДРАГИЦА ШОРМАЗ, ИВАН ДРАГИЋЕВИЋ.

Управни одбор КЗК је одмах после седнице ванредне Скупштине , одржао своју прву седницу на којој је за Председника изабрао Жељка Кукића.Током 2014. због приватних обавеза , Маријана Борковић, Милан Жунић, Петар Деветак су замолили, да уместо њих кооптирамо нове чланове у Управни одбор,и кооптирани су: Вида Зец, Слађан Пејић.

2021  КУЛТУРНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЈИНЕ