Историјат

 

КУЛТУРНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЈИНЕ

  КАКО ЈЕ НАСТАЛА!?

 

О историјату Културне заједнице Крајине (КЗК), најпозванији је да говори је човек који је ту идеју и дао, Жељко Кукић, он каже:

Идеју о потреби оснивања удружења које би се организовано бринуло о очувању Крајишког културног идентитета,изнео сам господину Милану Раку,из Удружења Банијаца, а он ми је рекао да ће ме спојити са председником Банијаца из Београда прим.др. Владом Батножићем. Крајем јуна 2011. састали смо се , др.Батножић, Милан Рак и ја, а др. Батножић је идеју одмах прихватио. Сложили смо се да треба да оформимо Иницијативни одбор, који би требао припремити све за одржавање Оснивачке Скупштине а да на челу тог одбора као председник буде др. Батножић а ја потпредседник, што је прихваћено. У Јулу 2011. На једној од седница одбора предложио сам да ново удружење носи назив: Културна заједница Крајине, јер у називу је све садржано.

 

ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР ,ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ КУЛТУРНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРАЈИНЕ: ДР.ВЛАДО БАТНОЖИЋ—ПРЕДСЕДНИК, ЖЕЉКО КУКИЋ—ПОТПРЕДСЕДНИК, МИЛАН РАК, РАНКА СРДИЋ-МИЛИЋ, ЗДРАВКО ВРЗИЋ, МИЛОРАД ЋАЛИЋ, МИЛОШ КРЊЕТА, НИКОЛА ПОПОВИЋ, НИКОЛА РАДЕКА, НИКОЛАЂАПИЋ, МИЛОРАД ЗАГОРАЦ, ДРАГАН ПАВЛОВИЋ, НИКОЛА ВЕЗМАР, БРАНКО ЗРНИЋ, СНЕЖАНА ВЕЉО, ЗОРАН ЧУЧКОВИЋ, ТАЊА МАРИНКОВИЋ, МИЛАН ПАЂЕН, ПЕТАР ШАУЛА , ВЕЉКО ВУКЕЛИЋ.

 

Оснивачка Скупштина ,,Културне заједнице Крајине“, одржана је 12.октобра 2011. године у Свечаној сали, Градске општине, Нови Београдса почетком у 18.00 часова. Скупштини Је присуствовало 185. Особа не рачунајући извођаче,око 210 особа.Иницијативни одбор,КЗК је предложио Радно Председништво у саставу: Жељко Кукић—председавајући , и чланове: др. Владо Батножић, Милорад Поповић, Петар Шаула и Милан Пађен, за записничара Тању Маринковић, овериваче записника , Виду Зец, и Душанку Маринковић. Скупштина је једногласно изгласала предложене. Скупштина је изгласала Радно Председништво са председавајућим Жељком Кукићем.Одлуком Скупштине , донесен је Оснивачки акт,после читања Статут КЗК, Изабрано је 25 чланова Управног одбора, који су ту одмах за председника изабрали Жељка Кукића, затим пет чланова Надзорног одбора. Председавајући Скупштине Жељко Кукић је на предлог Иницијативног одбора предложио за Председника Скупштине КЗК односно Председника КЗК, прим.др. Владу Батножића.Пошто није било других предлога Скупштина је једногласно изабрака др. Батножића за Председника КЗК. Скупштинља је једногласно донела одлуку да заступници КЗК буду,др. Владо Батножић И Жељко Кукић. Управни одбор КЗК је на својој другој седници донео одлуку да послове секретара КЗК, обавља Жељко Кукић, до даљњег.

Ванредна Скупштина КЗК одржана је 27.06.2014.у Београду. Донете су одлуке о измени Статута, и то члана5.став1, седуште КЗКје у Београду, затим члана20.став3,даУправни одбор КЗК броји петнаест чланова,затим нови члан 44.став 1 да чланови КЗК могу бити и физичка и правна лица која прихватају Статут КЗК. Скупштина је под тачком 5. Изгласала и 15.(петнаест)чланова Управног одбора и то:

ЖЕЉКО КУКИЋ, ЗДРАВКО ВРЗИЋ, МИЛОШ КРЊЕТА, НИКОЛА ЂАПИЋ, НИКОЛА ПОПОВИЋ, НИКОЛА РАДЕКА, MARIJANA BORKOVIĆ, БРАНКО БУРСАЋ, ВЕСНА РИВАС, ПЕТАР ДЕВЕТАК, МИЛАН ЖУНИЋ, СЛОБОДАН ЂУРОВИЋ, ДРАГИЦА ШОРМАЗ, ИВАН ДРАГИЋЕВИЋ.

Управни одбор КЗК је одмах после седнице ванредне Скупштине , одржао своју прву седницу на којој је за Председника изабрао Жељка Кукића.Током 2014. због приватних обавеза , Маријана Борковић, Милан Жунић, Петар Деветак су замолили,да уместо њих кооптирамо нове чланове у Управни одбор,и кооптираni su: Вида Зец,Slađan Pejić.

2021  КУЛТУРНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЈИНЕ